Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του  καταστήματος διέπεται  από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο link.