Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για χρήση της ιστοσελίδας www.opentechstore.gr

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις γενικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές μέσω του online καταστήματος της www.opentechstore.gr. Για να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα, ο χρήστης πρέπει να συμφωνήσει με αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.opentechstore.gr ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών καθώς και για την επεξεργασία μελλοντικών αιτημάτων τους. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών. Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγετε;
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε έχουν ως εξής :

  • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες έτσι ώστε να επεξεργαστούμε και να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας. Αυτές αφορούν το όνομα, την διεύθυνση σας, την διεύθυνση του email σας, και τον αριθμό του τηλεφώνου σας.
  • Πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση σας και τις αγορές σας στην ιστοσελίδα μας, τις οποίες αξιοποιούμε έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, καθώς και να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές αγοράς προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την διεύθυνση IP σας, το ιστορικό αγορών που πραγματοποιείται μέσω της σελίδας μας, καθώς και πληροφορίες για την πλοήγηση σας μέσα στο site μας.
  • Τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε και είναι απαραίτητες για αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.
    Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Η Opentechstore δεσμεύεται πως δεν θα δώσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους με Εξαίρεση :

  • 1.   Τρίτες εταιρίες που η Opentechstore διατηρεί συνεργασία σε επίπεδο Ηλεκτρονικής Προβολής και Marketing Ενεργειών και αναλαμβάνουν το τεχνικό μέρος της αποστολής των Ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή Διαφημιστικού Υλικού που παραλαμβάνετε.
  • 2.   Συνεργαζόμενες εταιρίες Διανομής και Διακίνησης εμπορευμάτων με σκοπό την ορθή μεταφορά και παραλαβή των παραγγελιών σας.

Στις περιπτώσεις αυτές η Opentechstore παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας και όπου απαιτείται υπογράφει σύμβαση προκειμένου να διασφαλίζεται πως η επεξεργασία εκτελείται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε περι προστασίας προσωπικών δεδομένων και πως ο καθένας μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του δίδονται από το νομικό πλαίσιο.

Πως Αποδέχομαι ή όχι την πολιτική της Εταιρίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα?
Η Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.opentechstore.gr συνεπάγετε και την αποδοχή των όρων που παρέχει η Opentechstore.  Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο ο κάθε πελάτης έχει το δικαίωμα να καλέσει στο 2651401730 και να ζητήσει την πλήρη και οριστική διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή πλην αυτών που ορίζει ο νόμος πως πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικού δικαίου. Όσον αφορά την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών η Opentechstore δεσμεύεται πως σε χρήση της ή σε χρήση από συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρίες θα δίδεται η δυνατότητα διαγραφής από την Λίστα παραληπτών μέσω ειδικού συνδέσμου που θα πρέπει να ενεργοποιήσει ο πελάτης.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.opentechstore.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, ή δεν θα επιδεικνύουν μέσω αυτού οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τη νομοθεσία.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Οι αναφορές από την περιοχή για να δικτυακούς τόπους τρίτων παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος δεν είναι υπεύθυνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος δεν παρέχει καμία εγγύηση για την διαθεσιμότητα και ακριβόχρονη παράδοση των προϊόντων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της ακρίβειας, την τιμή, τους όρους, την πληρότητα και την χρησιμότητα των πληροφοριών. Η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς επίσης και για τη μη ακριβόχρονη παράδοση των προϊόντων. Η επιχείρηση ευθύνεται σε κάθε περίπτωση μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης Μποντίνης Χριστόφορος. Τα δε σήματα, διακριτικά γνωρίσματα τόσο της ατομικής επιχείρησης Μποντίνης Χριστόφορος όσο και των προμηθευτών της ή συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών που εμφανίζονται στην εν λόγω ιστοσελίδα, αποτελούν πνευματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα σύμφωνα τόσο με την ελληνική όσο και με τη διεθνή νομοθεσία και η όποια παραβίαση αυτών συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, της τροποποίησης, της διανομής, της μετάδοσης, της αναδημοσίευσης, της επίδειξης, ή της απόδοσης του περιεχομένου τους είναι αυστηρά απαγορευμένη και επισύρει κυρώσεις.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ.Οι τιμές ισχύουν ως είναι και για όσον καιρό είναι αναρτημένες στον παρόντα ιστότοπο. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τις μεταβάλει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τροποποιώντας τις σχετικές αναρτήσεις. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εάν υπάρχουν τέτοια) επιβεβαιώνεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μας με 3 τρόπους.

1). Παραγγελία από το web site μας www.opentechstore.gr

Η παραγγελία και παράδοση εμπορευμάτων από τη ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος επιβεβαιώνεται μετά την εγγραφή του χρήστη και την ολοκλήρωση και έγκριση μιας παραγγελίας για την προμήθεια αγαθών. Στην παραγγελία ο πελάτης συμπληρώνει όλα τα απαιτούμενα πεδία. Οποιαδήποτε ολοκληρωμένη παραγγελία από τον πελάτη λαμβάνει αυτόματα έναν επίσημο αριθμό και την επιβεβαίωση ότι έχει καταχωρηθεί.

Επιβεβαίωση και εκτέλεση – Η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος διατηρεί το δικαίωμα να μην εκπληρώσει μια παραγγελία, αν τα δεδομένα των χρηστών δεν είναι έγκυρα ή αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας πραγματοποιείται εντός της εργάσιμης ημέρας, εφόσον η παραγγελία γίνεται πριν τις 20:30, και την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εάν γίνει μετά τις 20:30. Εάν η παραγγελία γίνεται σε αργία, η επιβεβαίωση γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

2). Μπορείτε να δώσετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στo 26514-01730 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

3). Μπορείτε να περάσετε από την έδρα μας στην Σακελλαρίου 7, Ιωάννινα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1). Αντικαταβολή μετρητών. (Για αποστολή με κούριερ). Αφορά παραγγελίες μέχρι 500 ευρώ.

2). Μετρητά. (Για παραλαβή από το κατάστημα).

3). Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.
**************************************************

Μετά την κατάθεση χρημάτων παρακαλούμε επικοινωνήστε στέλνοντας ένα email για να γνωστοποιήσετε ότι έγινε η κατάθεση στο info@opentechstore.com. Αλλιώς μπορείτε και τηλεφωνικά: στο 26514-01730 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες). Η παραγγελία δεν θα σταλθεί μέχρι το ποσό να εμφανιστεί στον λογαριασμό μας.

Μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της πωλήτριας εταιρείας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση κάθε παραγγελίας γίνεται με courier στη διεύθυνση που αναγράφεται στην παραγγελία σας. Η παράδοση δεν γίνεται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (για παράδοση Σαββάτου πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας). Τα έγγραφα που συνοδεύουν την παράδοση των αγαθών είναι πρωτότυπο τιμολόγιο- απόδειξη. Η ατομική επιχείρηση Μποντίνης Χριστόφορος είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί την κυκλοφορία των εμπορευμάτων μετά την παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τη θέση της αποστολής, και τον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την παράδοση. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται λεπτομερώς κατά την παραγγελία σας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την υπαναχώρηση από την σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Ν.2251/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μην ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον πελάτη. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση. Στις περιπτώσεις που, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης.Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Στις περίπτωσης αυτές το ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση την οποία το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει εκπλήρωση τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Ν.2251/1994, η προθεσμία υπαναχώρησης είναι τρίμηνη. Προς διευκόλυνση των πελατών μας βρίσκεται διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας σχέδιο φόρμας υπαναχώρησης, την οπαία μπορούν οι πελάτες να μας αποστέλλουν αφού συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.